Potenţialul energiilor regenerabile ca sursă de slujbe şi dezvoltare rurală în Europa este recunoscut la scară largă. În plus, ele pot contribui la o protecţie crescândă a mediului şi la rezolvarea problemelor legate de siguranţa energetică. De fapt, pentru a măsura progresele în îndeplinirea scopurilor energetice europene până în 2020, una dintre ţintele principale stabilite pe întreg teritoriul Uniunii Europene este aceea de a obţine 20% din energie din surse regenrabile.

În majoritatea ţărilor, se fac investiţii publice pentru promovarea dezvoltării energiilor regenrabile. Dar… Care este impactul aşteptat al acestor politici şi investiţii la nivel local? Cum pot energiile regenerabile să sprijine economiile rurale? Cum pot energiile regenerabile să fie un motor de promovare a slujbelor pentru tineri? Cum pot universităţile sprijini acest proces social, economic şi tehnologic?

Acestea sunt principalele chestiuni abordate în proiectul european „IN2RURAL – Practici inovatoare în domeniul energiilor regenerabile pentru creşterea locurilor de muncă în mediul rural”. Acest proiect a fost selectat în apelul pentru propuneri Erasmus+ din 2014, în cadrul Acţiunii Cheie de Cooperare pentru Inovare şi Schimb de Bune Practici. Ţările participante sunt Ungaria, România şi Spania, iar acţiunile sunt programate între 1 septembrie 2014 şi 30 august 2017.

Pe baza analizei necesităţilor şi a ţintelor stabilite, pe durata celor trei ai proiectului vor fi desfăşurate diverse activităţi, printre care următoarele:

 • Un studiu al necesităţilor prospective de instruire în ce priveşte energiile regenerabile pentru dezvoltare locală.
 • Crearea unei reţele de colaborare între IMM-urile din domeniul energiei regenerabile.
 • Cursuri de engleză tehnică pentru energiile regenerabile
 • Cursuri pe tema energiei regenerabile pentru dezvoltarea locală.
 • O compilare a studiilor de cazuri în care s-au aplicat energiile regenerabile la dezvoltarea locală.
 • Cursuri de căutare activă a locurilor de muncă în domeniul energiilor regenerabile în zonele rurale.
 • Seminare publice de diseminare a rezultatelor proiectului.
 • Mobilităţi internaţionale pentru studenţi.                              

PARTICIPANTI

UNIVERSITATea JAUME I (SPANIA)
Areovastă experiențăîn gestionareaprogramelor UniuniiEuropeneeducative(Jean Monet, programe intensive, GrundtvigșicomunăMaestruPrograme). Are, de asemenea, experiențăîn promovarea modalitatilor de angajare a studentilor, de formareaacestora in vederea utilizariiinstrumentelor europene recunoscute(de exemplu, Europass) și în promovarea dezvoltarii si orientarii personalizate in cariera profesională a studentilor. Alte domeniirelevanteîn care arecompetențespecifice suntextindereaserviciilor in mediul ruralșigenerarea deResurse Educaționale Deschise(OER). De asemenea, asociațiileuniversitatii, precum Co-incide, colaboreazapentru promovareatehnologiilor in dezvoltarea locală. 

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU (ROMANIA)
Aceasta universitate este parte a unui grup consultativ creat de Agentia de Dezvoltarea Nord Est (North East Regional Development Agency) in scopul  stabilirii si implementarii strategiilor de dezvoltare durabila in zonele rurale. In acelasi timp, activitatile unora dintre proiectele dezvoltate de universitate impun o colaborare stransa cu mediul rural. Experienta universitatii in proiectele europene permite de asemenea cresterea si valorizarea competentelor in zona de influenta. In acest sens, universitatea este specializata in organizarea de conferinte, informari, pagini web si campanii de promovare.

UNIVESITATEA KÁROLY RÓBERT (UNGARIA)
Aceasta institutie de invatamant superior are o bogata experienta in diverse tipuri de proiecte cu finantare europeana precum Jean Monnet, Erasmus Intensive Programmes, Leonardo da Vinci Partnerships si CEEPUS. Are o larga retea de cooperare ce include mai mult de 40 de institutii partenere, simultan cu o crestere a numarului de parteneriate in programul Erasmus+. In afara de aceasta, universitatea are decenii de experienta in activitati de R&D in domeniul energiei regenerabile, cu precadere in productia de biomasa si in posibilitatea utilizarii acesteia in zonele rurale.

HELIOTEC(SPANIA)
Pe parcursul existentei sale, Heliotec a obtinut o puternica experienta si cunostinte tehnice in sistemele bazate pe surse de energie regenerabila, fiind specializata in particular in producerea de sisteme fotovoltaice. Astfel, este considerata a fi o companie de top in sectorul fotovoltaic in provincia Castellón. Heliotec functioneaza de asemenea ca si consultant expert in proiecte fotovoltaice in tari in care energia solara nu este o industrie matura, precum Romania, El Salvador si Algeria. Ca parte a politicii responsabilitatii sociale a corporatiei, Heliotec colaboreaza de obicei cu universitati publice si centre ce training vocational.

SC GENERAL ELECTRIC (ROMANIA)
Aceasta companie privata a fost fondata in 1994 si are activitatea centrata pe designul si executia instalatiilor electrice de joasa, medie si inalta tensiune , sisteme automate, telecomunicatii si transmisie de date. SC General Electric detine clienti importanti precum Electrica SA, Transelectrica SA, Hidroelectrica SA, Orange SA, LukOil SA, Rompetrol SA, Dedeman SRL, Selgros Cash@Carry, E.ON Moldova, Kaufland Romania si Siemens Romania. In acest moment asigura activitatea de mentenanta a parcului eolian din satul Vutcani, finalizat in 2012 avand o putere instalata de 24 MW.

GEOLIN (HUNGARIA)
Fiind o companie tip spin-off, Geolin este de asemenea activa în sectorul învățământului superior, în domeniul dezvoltării regionale și rurale cu numeroase publicații pe teme legate de biomasă în reviste internaționale recunoscute. Geolin este familiarizata atât cu proiectele finanțate de UE cat si in activitățile legate de educație. Geolin este de asemenea, un membru al Societatii Europene Ecocycles, un ONG internațional care se ocupă cu dezvoltarea durabilă și stiintele mediului, cu specializare in producția și utilizarea de biomasă.

 

CONTACT

Contact general: in2rural@gmail.com

UNIVERSITATI:

 • UNIVERSITATEA JAUME I DE CASTELLON Profesor: Leonor Hernández López lhernand@uji.es
 • UNIVERSITATEA“VASILE ALECSANDRI” BACĂU Profesor Liliana Topliceanu lili@ub.ro
 • Universitatea  Karoly Robert Foiskola Persoana de contact: PhD Zoltán Bujdosó zbujdoso@karolyrobert.hu

INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

Toate informațiile despre proiectul IN2RURAL sunt disponibile pe pagina web oficială la adresa http://www.in2rural.ub.ro/