REȚELE ELECTRICE

Modernizări, reabilitări și lucrări noi pentru:

 • Linii electrice aeriene (LEA) și subterane (LES) în gama de tensiuni 0,4 – 110 kV;
 • Posturi de transformare;
 • Stații de transformare 110 kV / MT, 220 kV / 110 kV / MT și puncte de alimentare;
 • Extinderi de rețele electrice de joasă și medie tensiune;
 • Branșamente monofazate și trifazate;
 • Celule de medie tensiune și 110kV în stații de transformare;
 • Grupuri de măsură;
 • Realizarea de legături provizorii, organizări de șantier și lucrări la consumatori pe bază de taxă de racordare;
 • Montare de blocuri de măsură și protecție în instalații de joasă tensiune;
 • Lucrări la cheie;
 • Service garanție și postgaranție pentru instalații și echipamente energetice;