STAȚII ELECTRICE

Realizăm lucrări de proiectare și execuție stații electrice de transformare noi sau lucrări de modernizare/retehnologizare pentru cele existente.
În execuția stațiilor urmărim îndeplinirea solicitărilor specifice distribuitorilor de energie electrică sau/și pe cele ale operatorului de transport.
În fiecare caz în parte urmărim să asigurăm fiabilitatea și flexibilitatea instalațiilor, precum și optimizarea suprafeței de teren folosite.

General Electric oferă soluții complete în realizarea stațiilor de transformare de până la 400 kV:

 • Studiu de fezabilitate;
 • Studiu de soluție pentru încadrarea în sistem;
 • Proiectul tehnic și detalii de execuție;
 • Soluții de racordare a stațiilor la Sistemul Energetic National prin LEA sau LES;
 • Circuite primare, circuite secundare – montajul echipamentelor, control & protecţie, metering, SCADA, automatizări, comunicaţii;
 • Construcţii, instalaţii, arhitectură etc;
 • Drumuri şi amenajarea terenului;
 • Investigarea solului: topografie, geologie, expertiză tehnică.

În cazul modernizărilor de stații, procesul se realizează fără întrerupere totală, cu stabilirea unor procese tehnologice de execuție care să permită oprirea funcționării pe porțiuni distincte de instalații și realizarea în etape astfel încât funcționarea stațiilor modernizate să fie afectată cât mai puțin posibil sau deloc.

Tehnologii noi utilizate in lucrările de modernizare a stațiilor:

 • Montare bare tubulare de Al și îmbinarea acestora prin cleme cu șuruburi – procedeu mai puțin costisitor, cu transport facil, realizabil în orice condiții de temperatură; nu este necesară montarea întregului tronson, se pot realiza provizorate și permite menținerea în funcțiune a instalației;
 • Repararea și consolidarea elementelor din beton cu tehnologii moderne, consolidarea elementelor cu fibră de carbon acolo unde armatura este deteriorată;
 • Reutilizarea fundațiilor existente prin înglobarea în acestea a unor buloane cu rășini epoxidice și înlocuirea suporților de aparataj de beton cu suporți metalici.